*
 *
 *

האם הנך: (נא לסמן)
 
 
 

בשאלות הבאות, במידה והתשובה היא "כן", נא לסמן V במשבצת המתאימה:
האם קיימות תקופות קצרות שלא עבדת?    
האם קיבלת סכום חד פעמי כלשהוא ונוכה ממנו מס הכנסה?    
האם הוקצו לך אופציות בעבודה?    
האם הפקדת כספים לקופת גמל באופן עצמאי (דרך הבנק)?    
האם הפקדת כספים עבור בטוח חיים באופן עצמאי (גם עבור משכנתא)?    
האם עבדת בחו"ל אצל מעביד ישראלי?    
האם הנך חייל/ת משוחר/ת משנת 2003?    
האם היו לך הכנסות (אבטלה, לידה, דמי פגיעה וכדומה) מביטוח לאומי?    
האם היו לך הכנסות מניירות ערך סחירים?    
האם עבדת במספר מקומות עבודה במקביל?    
האם יש לך ילד לקוי למידה הלומד במסגרת מיוחדת/ילד הסובל מליקויי התפתחות?    
האם היו לך רווחי הון כלשהם ושולם בגינם מס הכנסה?    
האם קיבלת פיצויי פרישה?    
האם פדית את מרכיב התגמולים מפוליסת בטוח מנהלים?    
האם היו לך הכנסות כפרילנסר?    
האם הנך בעל/ת תואר ראשון או שני משנת 2005?    
האם היו לך הוצאות השתלמות מקצועית ו/או קורסים מקצועיים ששילמת מכספך?    
האם שילמת שכר טרחה עבור טיפול בהחזרי מס של שנים קודמות?    
האם היו לך הפסדים מהשקעה בשותפויות נפט?    
האם מכרת מגרש / דירה / נכס הון אחר ושילמת מס שבח?