אבסולוט יועצים - חברה להחזרי מס לשכירים ולעצמאיים מוקד שירות ארצי: 1-700-700-567

פעילות בניירות ערך סחירים - החזרי מס רווחי הון

לאור הטלטלה הקיימת בתחום מס נירות ערך ושווקי ההון בישראל ובעולם בשנים האחרונות, נוצרו למשקיעים בניירות ערך סחירים רווחי הון והפסדי הון משמעותיים בעיקר בעקבות מס ניירות ערך.

תשומת לב נדרשת לשמירה ורישום של הפסדי הון שנרשמו בשנים הקודמות לצורך קיזוזם
בשנים הבאות בהם יווצרו רווחי הון מניירות ערך סחירים.

הקיזוז אפשרי רק בדרך של הגשת דוחות למס הכנסה. במידה ולא הגשתם דוח לשנה בה נוצר הפסד הון, מס הכנסה לא יכיר בהפסד!

החזרי מס כתוצאה ממסחר בשוק ההון

ההמלצה למשקיע בתחום ניירות ערך סחירים הנה לנהל מעקב שנתי אחר רווחיו והפסדיו, וכמובן להעזר במידת הצורך באיש מקצוע המתמחה בהגשת בקשת החזרי מס מרווחי הון.
אצלינו באבסולוט יועצים ניתנת תשומת לב רבה לנושא שימור ההפסדים וקיזוזם בשנים הבאות.

הפסדי הון משמעותם נכס/כסף למימוש בשנים הבאות, כאשר:

1. יווצר רווח הון מניירות ערך סחירים או כל רווח הון אחר.
2. יווצר שבח מקרקעין החייב המס.
3. יתקבלו הכנסות המימוש אופציות שהתקבלו בעבר ע"י המעסיק.

במקרים רבים מתקבלים החזרי מס מרווחי הון מניירות ערך סחירים בחישוב שנתי ללא השפעת שנים קודמות ולכן ההמלצה הנה לבדוק את הזכאות לקבלת החזרי מס כתוצאה ממסחר בשוק ההון בכל שנה.
 

 

 

להלן הסבר מקיף לגבי שיטת קיזוז הפסדים מניירות ערך והחזרי מס רווחי הון:

לגבי ניירות ערך ישראלים:

1. הפסד שוטף מניירות ערך סחירים ניתן לקזז מול רווח דומה, וכן מול דיבידנד וריבית שנתקבלו בשל ניירות הערך.
כן ניתן לקזז מול רווחי הון אחרים - כגון שבח ריאלי ממקרקעין.
2. הפסד מועבר מניירות ערך סחירים ניתן לקזז מול רווח דומה שוטף וכן מול רווחי הון אחרים.
3. הפסד מועבר מניירות ערך סחירים שנוצר עד 31.12.2005 ניתן לקזז גם מול דיבידנד וריבית שנתקבלו בשוטף.

לגבי ניירות ערך זרים:

1. הפסד שוטף מניירות ערך זרים - שנוצר החל מ- 1.1.2007 - ניתן לקזז מול רווח מניירות ערך זרים או ישראלים,
וכן מול דיבידנד וריבית שנתקבלו בשל ניירות הערך, וכן מול כל רווח הון.
2. הפסד מועבר מניירות ערך זרים ניתן לקזז מול רווח הון בלבד בשוטף (כל רווח הון)
3. הפסד מועבר מניירות ערך סחירים שנוצר עד 31.12.2006 ניתן לקזז גם מול דיבידנד וריבית שנתקבלו בשוטף -
מניירות ערך זרים.
4. הפסד שוטף מניירות ערך זרים - שנוצר עד 31.12.2006 - ניתן לקזז מול רווח מניירות ערך זרים בלבד וכן מול
הכנסה מריבית ודיבדנד שנתקבלו מניי"ע זרים)

להלן הוראות תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, לגבי הפסדי הון מניירות ערך זרים, שנוצרו עד ליום 31.12.2005:


הפסדי מס ניירות ערך שנמכרו לפני 31.12.2005 והיו ניירות ערך זרים, ושניתן להעבירם לשנים הבאות
לפי הוראות הפקודה, ניתן לקזז בשנת המס 2006 רק כנגד רווח הון ממכירת נייר
ערך שהיה לפני יום התחילה נייר ערך זר, ובשנת המס 2007 ואילך - כנגד רווח
במכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור
המס החל עליהם אינו עולה על 20% ;

 

 

 
דוא"ל    
הנהלה:               absolute@backtax.co.il
השלמת טפסים:  mazkira669@gmail.com
סניף ארצי:

בנין "הבית הלבן"  קומה 2
דרך המכבים 14 ראשון לציון

מועדי קבלת קהל:  א'-ה', 8:00-18:00 


טלפון:    1700-700-567
              03-5270000
              03-5222227

              
סניף הנהלה:

רחוב פרופ׳ שור 14 תל-אביב (ק״ק)


מען למכתבים:
 
ת.ד. 36153 ת"א 6136101

 
קישורים נוספים:

אתרים וקישורים מומלצים
החלפת קישורים

מאמרים

החזרי מס
החזרי מס לשכירים  |   החזרי מס לעצמאיים
       
 
אבסולוט יועצים
בע"מ  © כל הזכויות שמורות


 
הקמת אתרים  בניית אתרים Webfocus