אבסולוט יועצים - חברה להחזרי מס לשכירים ולעצמאיים מוקד שירות ארצי: 1-700-700-567

פעילות בניירות ערך סחירים - החזרי מס רווחי הון

לאור הטלטלה הקיימת בתחום מס נירות ערך ושווקי ההון בישראל ובעולם בשנים האחרונות, נוצרו למשקיעים בניירות ערך סחירים רווחי הון והפסדי הון משמעותיים בעיקר בעקבות מס ניירות ערך.

תשומת לב נדרשת לשמירה ורישום של הפסדי הון שנרשמו בשנים הקודמות לצורך קיזוזם
בשנים הבאות בהם יווצרו רווחי הון מניירות ערך סחירים.

הקיזוז אפשרי רק בדרך של הגשת דוחות למס הכנסה. במידה ולא הגשתם דוח לשנה בה נוצר הפסד הון, מס הכנסה לא יכיר בהפסד!

החזרי מס כתוצאה ממסחר בשוק ההון

ההמלצה למשקיע בתחום ניירות ערך סחירים הנה לנהל מעקב שנתי אחר רווחיו והפסדיו, וכמובן להעזר במידת הצורך באיש מקצוע המתמחה בהגשת בקשת החזרי מס מרווחי הון.
אצלינו באבסולוט יועצים ניתנת תשומת לב רבה לנושא שימור ההפסדים וקיזוזם בשנים הבאות.

הפסדי הון משמעותם נכס/כסף למימוש בשנים הבאות, כאשר:

1. יווצר רווח הון מניירות ערך סחירים או כל רווח הון אחר.
2. יווצר שבח מקרקעין החייב המס.
3. יתקבלו הכנסות המימוש אופציות שהתקבלו בעבר ע"י המעסיק.

במקרים רבים מתקבלים החזרי מס מרווחי הון מניירות ערך סחירים בחישוב שנתי ללא השפעת שנים קודמות ולכן ההמלצה הנה לבדוק את הזכאות לקבלת החזרי מס כתוצאה ממסחר בשוק ההון בכל שנה.


החזרי מס מניירות ערך/שוק ההון
 
החל ממהלך שנת המס 2003, במהלך הרפורמה של מס הכנסה, הוטל מס על רווחים של הון ממכירה של ניירות ערך בתוך הבורסה. בהתאם להוראה של מס הכנסה, הבנק או לחלופין הברוקרים עורכים ניכוי של מס מן הרווח אשר הוסב ממכירה של ניירות ערך במשך השנה.
אילו החזרי מס מהפסדים בבורסה אפשרי שיוענקו בידכם?
1.     הפסד של פעילות בתחום של שוק ההון, אשר לא נוצל בתוך השנה השוטפת והוא יועבר אל שנים  קדימה וכן ייערך קיזוז של מס אל מול רווחים של הון.
2.     באם תסווג ההכנסה שלכם מן שוק ההון כהכנסה הונית, החיוב במס יהיה על פי שיעור של מס אשר מתרחש על רווח של הון ואין על פי גובה המס השולי שלכם. במידה והוסב לכם הפסד בשל מכירה של ניירות ערך, יגרום מצב זה להמון פוטנציאל של החזרי מס משוק ההון מן הגורמים שלהלן –
-       ברוב המצבים אפשר כי יוענק בידכם החזרי מס מהפסדים בבורסה בשל פעילות של שוק ההון.
-       אפשר לקזז הפסד מן פעילות של שוק ההון אל מול רווח מנייר ערך אשר בוצע במשך השנה. זה הוא מאוד משמעותי במידה והפעילות נערכת ביחד עם כמה ברוקרים או עם כמה בנקים.
-       אפשר לקזז הפסד מנייר ערך אל מול אופציות מן מקום העבודה שלכם בנתיב של רווח של הון.
-       אפשר לקזז את הפסד מן נייר ערך אל מול דיבידנד או לחלופין ריבית מן נייר ערך אשר בוצע באותה שנה.
-       אפשר לקזז הפסד מן נייר ערך אל מול שבח מקרקעין.
המעלה בסיווג של פעילות של שוק ההון כהכנסה עסקית הינה בתחום של קיזוז של הפסד, בשל כך שבמצב הלה אפשר לקזז את הפסד מן שוק ההון אל מול כל הכנסה שונה באותה שנה. יתרה של הפסד אשר אין היא נוצלה במהלך השנה, תועבר לשנים קדימה בלי סייג של עת והיא תקוזז אל מול הכנסה מן חברה .
קודם כל, עליכם לבחון במידה והפעילות של שוק ההון שלכם הגיעה לכדי שלב של עסק ובמצב הלה, תסווג ההכנסה שלכם כעסקית, או שלחלופין עסקינן בהכנסה הונית.
כיצד מגישים בקשה עבור החזרי מס רווחים של הון?
הדוח השנתי יימסר על ידי טופס 135 – דרישה של החזר מס עבור שכיר. לדרישה עליכם להוסיף מסמך של טופס 106 מכל מקומות עבודה, פירוט הכנסות מבטוח לאומי אם היו, כל מיני היתרים אשר עשויים להקנות לכם זיכוי מס, כמו לדוגמה – היתר של גמר לימודים תואר אקדמאי, תעודה של שחרור מהצבא, היתר של ילד שלכם אשר לוקה בלקות למידה, דמי לידה, פרמיה בשל אובדן כושר עבודה, אבטלה, ביטוח חיים, דמי פגיעה בעבודה וכיוצא בזה.
 

 

 

להלן הסבר מקיף לגבי שיטת קיזוז הפסדים מניירות ערך והחזרי מס רווחי הון:

לגבי ניירות ערך ישראלים:

1. הפסד שוטף מניירות ערך סחירים ניתן לקזז מול רווח דומה, וכן מול דיבידנד וריבית שנתקבלו בשל ניירות הערך.
כן ניתן לקזז מול רווחי הון אחרים - כגון שבח ריאלי ממקרקעין.
2. הפסד מועבר מניירות ערך סחירים ניתן לקזז מול רווח דומה שוטף וכן מול רווחי הון אחרים.
3. הפסד מועבר מניירות ערך סחירים שנוצר עד 31.12.2005 ניתן לקזז גם מול דיבידנד וריבית שנתקבלו בשוטף.

לגבי ניירות ערך זרים:

1. הפסד שוטף מניירות ערך זרים - שנוצר החל מ- 1.1.2007 - ניתן לקזז מול רווח מניירות ערך זרים או ישראלים,
וכן מול דיבידנד וריבית שנתקבלו בשל ניירות הערך, וכן מול כל רווח הון.
2. הפסד מועבר מניירות ערך זרים ניתן לקזז מול רווח הון בלבד בשוטף (כל רווח הון)
3. הפסד מועבר מניירות ערך סחירים שנוצר עד 31.12.2006 ניתן לקזז גם מול דיבידנד וריבית שנתקבלו בשוטף -
מניירות ערך זרים.
4. הפסד שוטף מניירות ערך זרים - שנוצר עד 31.12.2006 - ניתן לקזז מול רווח מניירות ערך זרים בלבד וכן מול
הכנסה מריבית ודיבדנד שנתקבלו מניי"ע זרים)

להלן הוראות תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, לגבי הפסדי הון מניירות ערך זרים, שנוצרו עד ליום 31.12.2005:


הפסדי מס ניירות ערך שנמכרו לפני 31.12.2005 והיו ניירות ערך זרים, ושניתן להעבירם לשנים הבאות
לפי הוראות הפקודה, ניתן לקזז בשנת המס 2006 רק כנגד רווח הון ממכירת נייר
ערך שהיה לפני יום התחילה נייר ערך זר, ובשנת המס 2007 ואילך - כנגד רווח
במכירת כל נייר ערך וכן כנגד ריבית או דיבידנד מניירות ערך, ובלבד ששיעור
המס החל עליהם אינו עולה על 20% ;

 

 

 

החזרי מס - אבסולוט יועצים - לוגו


דוא"ל    
הנהלה:           absolute@backtax.co.il
השלמת טפסים:mazkira669@gmail.com
סניף ארצי
קבלת קהל בתיאום מראש בלבד:
דרך מנחם בגין 150, קומה 15, תל אביב

מועדי קבלת קהל:
ימים א'-ה',   בתאום מראש בלבד!

טלפונים:
מענה טלפוני בימים א - ה בשעות 8.00-18.00
מרכז שירות ארצי:
1-700-700-567
03-5222227
03-5270000        
מען למכתבים:
 

תא חלוקה 129 
דרך מנחם בגין 150 תל אביב 6492127

 
קישורים נוספים:

אתרים וקישורים מומלצים

מאמרים

החזרי מס
החזרי מס לשכירים
• החזרי מס לעצמאיים
       
 
אבסולוט יועצים
בע"מ  © כל הזכויות שמורות   •   הצהרת נגישות


 
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus