אבסולוט יועצים - חברה להחזרי מס לשכירים ולעצמאיים מוקד שירות ארצי: 1-700-700-567

הטבות מס לגמלאים

גמלאים יקרים!

שנים רבות עבדתם, שילמתם מס הכנסה, נוכו לכם תשלומי פנסיה ובטוחי מנהלים ובעת הפרישה ממקום העבודה שולמו לכם פיצוי פרישה (מי יותר ומי פחות...)

האמור להלן מתייחס בעיקר לגמלאים כולל גמלאים בעלי הכנסה ממקום עבודה בנוסף להכנסתם מגמלה (פנסיה)

החזרי המס שלכם, הגמלאים, תלויים בגורמים רבים. באמור להלן, נסקור, בתמציתיות רבה, את הגורמים המשפיעים על החזרי מס לגמלאים:

1. חקיקה:

 1.1. פקודת מס הכנסה
 1.2 התקנות הנלוות לפקודת מס הכנסה
 1.3 תקנות ניהול קופות גמל
 1.4 חוקי ההסדרים ומועדי תחולתם
 1.5 תקנוני קרנות הפנסיה
 1.6 חוקים רלבנטיים - כגון חוק גיל פרישה

 
2. נושאים עיקריים להם השפעה ישירה על סכום החזרי המס לגמלאים:

 2.1 סוג הפנסיה - תקציבית, תשלום שוטף ע"י העובד והמעביד, סוג ביטוח המנהלים
       (הוני/קצבתי/מעורב), קרן פנסיה ותיקה או חדשה.
 2.2 סכום פיצויי הפרישה ששולמו - האם התקבל פטור ממס או חייב במס או גם וגם, מספר שנות 
      העבודה, הרכב הסכומים שנכללו בסכום פיצויי הפרישה, מועד קבלת הפיצויים, האם בוצעה 
      פריסת  פיצויים חייבים במס
 2.3  הווני קצבה שבוצעו
 2.4  סכום הגמלה (פנסיה) החודשית המשתלמת לגמלאי
 2.5  הכנסה מעבודה כשכיר, נוסף על הכנסה מגמלה חודשית
 2.6 הכנסות מריבית והכנסות ממיסוי פעילות בניירות ערך (ראה סעיף 3 להלן) 
 2.7 הפקדות לקופות גמל.
 2.8 גיל הגמלאי.
 2.9 סכום וסוג הכנסות בן/בת הזוג (מגמלה, מעבודה וכיו"ב)
 2.10 התייחסות ספציפית ייחודית בפקודת מס הכנסה לגמלאים מהמקומות הבאים: שוטרים, סוהרים,
       עובדי שירות הבטחון, גמלאים משירות קבע.


3. הכנסות מריבית והכנסות ממיסוי פעילות בניירות ערך:
 
   כידוע לכם, החל משנת 2003 חל מס הכנסה גם על הכנסות מריבית מפקדונות או חסכונות וגם על
   רווחים מפעילות בניירות ערך (מניות נסחרות בבורסה בארץ או בחו"ל)
    
    פקודת מס הכנסה מעניקה הטבות לגמלאים בגין ניכויי מס מריבית.
    החזרי מס עבור ניכויי מס הכנסה מריבית או מפעילות בניירות ערך קשורים קשר ישיר לגובה
    ההכנסה השנתית החייבת במס הכנסה.
    במקרים רבים וכתלות בגובה ההכנסה, מוחזר לגמלאי כל מס ההכנסה שנוכה שלו ע"י הבנק.
    במקרים רבים אחרים מוחזר חלק ממס ההכנסה שנוכה.


ההמלצות שלנו לגמלאים:
1.  עת הפרישה  ממקום העבודה הנה כר נרחב לתכנוני מס לגיטימיים ולכן מומלץ לפנות לאיש
     מקצוע לבדיקת החזרי המס האפשריים בשנת הפרישה ובשנים שלאחרי שנת הפרישה (וכמובן גם
     לפני כמו כל שכיר)

2.  גם אם פניתם באופן עצמאי למס הכנסה וקיבלתם החזר מס כלשהוא או שלא קיבלתם, מומלץ
     לבצע בדיקה מקיפה ע"י איש מקצוע.

3.   לא להסתפק בהחזר המס האוטומטי המוחזר ע"י הבנק בגין ניכויי מס הכנסה מריבית,  ולבצע
      בדיקה יסודית כוללת להחזרי מס.

4.   במקרים בהם קיימת פעילות בניירות ערך סחירים, ייתכנו החזרי, מס כגון במצבים בהם ההכנסות
      הכלליות נמוכות, או אפשרות לקיזוז הפסדים במעבר בין השנים או אפילו קיזוז הפסדים באותה השנה.

5.  לתשומת לבכם, גם אם שנת הפרישה עברה, ניתן במקרים רבים לחזור אחורה ולתקן את הדרוש
     תיקון בהיבט של ניצול הטבות המס המכסימליות המגיעות לכם לקבלת החזרי מס הכנסה מירביים.
     (כמובן לא יאוחר מהגבלת דרישת החזרי מס לשש השנים האחרונות שבתוקף)

 
דוא"ל    
הנהלה:               absolute@backtax.co.il
השלמת טפסים:  mazkira669@gmail.com
סניף ארצי:

בנין "הבית הלבן"  קומה 2
דרך המכבים 14 ראשון לציון

מועדי קבלת קהל:  א'-ה', 8:00-18:00 


טלפון:    1700-700-567
              03-5270000
              03-5222227

              
סניף הנהלה:

רחוב פרופ׳ שור 14 תל-אביב (ק״ק)


מען למכתבים:
 
ת.ד. 36153 ת"א 6136101

 
קישורים נוספים:

אתרים וקישורים מומלצים
החלפת קישורים

מאמרים

החזרי מס
החזרי מס לשכירים  |   החזרי מס לעצמאיים
       
 
אבסולוט יועצים
בע"מ  © כל הזכויות שמורות


 
הקמת אתרים  בניית אתרים Webfocus