אבסולוט יועצים - חברה להחזרי מס לשכירים ולעצמאיים מוקד שירות ארצי: 1-700-700-567

הטבות מס לגמלאים

גמלאים יקרים!

שנים רבות עבדתם, שילמתם מס הכנסה, נוכו לכם תשלומי פנסיה ובטוחי מנהלים ובעת הפרישה ממקום העבודה שולמו לכם פיצוי פרישה (מי יותר ומי פחות...)

האמור להלן מתייחס בעיקר לגמלאים כולל גמלאים בעלי הכנסה ממקום עבודה בנוסף להכנסתם מגמלה (פנסיה)

החזרי המס שלכם, הגמלאים, תלויים בגורמים רבים. באמור להלן, נסקור, בתמציתיות רבה, את הגורמים המשפיעים על החזרי מס לגמלאים:

1. חקיקה:

 1.1. פקודת מס הכנסה
 1.2 התקנות הנלוות לפקודת מס הכנסה
 1.3 תקנות ניהול קופות גמל
 1.4 חוקי ההסדרים ומועדי תחולתם
 1.5 תקנוני קרנות הפנסיה
 1.6 חוקים רלבנטיים - כגון חוק גיל פרישה

 
2. נושאים עיקריים להם השפעה ישירה על סכום החזרי המס לגמלאים:

 2.1 סוג הפנסיה - תקציבית, תשלום שוטף ע"י העובד והמעביד, סוג ביטוח המנהלים
       (הוני/קצבתי/מעורב), קרן פנסיה ותיקה או חדשה.
 2.2 סכום פיצויי הפרישה ששולמו - האם התקבל פטור ממס או חייב במס או גם וגם, מספר שנות 
      העבודה, הרכב הסכומים שנכללו בסכום פיצויי הפרישה, מועד קבלת הפיצויים, האם בוצעה 
      פריסת  פיצויים חייבים במס
 2.3  הווני קצבה שבוצעו
 2.4  סכום הגמלה (פנסיה) החודשית המשתלמת לגמלאי
 2.5  הכנסה מעבודה כשכיר, נוסף על הכנסה מגמלה חודשית
 2.6 הכנסות מריבית והכנסות ממיסוי פעילות בניירות ערך (ראה סעיף 3 להלן) 
 2.7 הפקדות לקופות גמל.
 2.8 גיל הגמלאי.
 2.9 סכום וסוג הכנסות בן/בת הזוג (מגמלה, מעבודה וכיו"ב)
 2.10 התייחסות ספציפית ייחודית בפקודת מס הכנסה לגמלאים מהמקומות הבאים: שוטרים, סוהרים,
       עובדי שירות הבטחון, גמלאים משירות קבע.


3. הכנסות מריבית והכנסות ממיסוי פעילות בניירות ערך:
 
   כידוע לכם, החל משנת 2003 חל מס הכנסה גם על הכנסות מריבית מפקדונות או חסכונות וגם על
   רווחים מפעילות בניירות ערך (מניות נסחרות בבורסה בארץ או בחו"ל)
    
    פקודת מס הכנסה מעניקה הטבות לגמלאים בגין ניכויי מס מריבית.
    החזרי מס עבור ניכויי מס הכנסה מריבית או מפעילות בניירות ערך קשורים קשר ישיר לגובה
    ההכנסה השנתית החייבת במס הכנסה.
    במקרים רבים וכתלות בגובה ההכנסה, מוחזר לגמלאי כל מס ההכנסה שנוכה שלו ע"י הבנק.
    במקרים רבים אחרים מוחזר חלק ממס ההכנסה שנוכה.


ההמלצות שלנו לגמלאים:
1.  עת הפרישה  ממקום העבודה הנה כר נרחב לתכנוני מס לגיטימיים ולכן מומלץ לפנות לאיש
     מקצוע לבדיקת החזרי המס האפשריים בשנת הפרישה ובשנים שלאחרי שנת הפרישה (וכמובן גם
     לפני כמו כל שכיר)

2.  גם אם פניתם באופן עצמאי למס הכנסה וקיבלתם החזר מס כלשהוא או שלא קיבלתם, מומלץ
     לבצע בדיקה מקיפה ע"י איש מקצוע.

3.   לא להסתפק בהחזר המס האוטומטי המוחזר ע"י הבנק בגין ניכויי מס הכנסה מריבית,  ולבצע
      בדיקה יסודית כוללת להחזרי מס.

4.   במקרים בהם קיימת פעילות בניירות ערך סחירים, ייתכנו החזרי, מס כגון במצבים בהם ההכנסות
      הכלליות נמוכות, או אפשרות לקיזוז הפסדים במעבר בין השנים או אפילו קיזוז הפסדים באותה השנה.

5.  לתשומת לבכם, גם אם שנת הפרישה עברה, ניתן במקרים רבים לחזור אחורה ולתקן את הדרוש
     תיקון בהיבט של ניצול הטבות המס המכסימליות המגיעות לכם לקבלת החזרי מס הכנסה מירביים.
     (כמובן לא יאוחר מהגבלת דרישת החזרי מס לשש השנים האחרונות שבתוקף)


החזרי מס הכנסה לגמלאים
 
במידה והנכם נמצאים בגיל פרישה, זו היא נקודת ציון בעלת משמעות רבה שלכם והנכם נדרשים להתכונן אליה כהלכה. כל חייכם עבדתם, על מנת לחסוך כאשר תצאו לגמלאות, והנכם עשויים ומתבקשים להתנהל באופן מיטבי עם תכנית הפנסיה שלכם, על מנת להגיע לסך מרבי של חסכונות לקראת גיל הפרישה. ההפרשה מדי חודש מההכנסה ברוטו אינה מלבבת, אבל היא חיונית להתנהלות פיננסית,בכל מדינה ובמיוחד במדינת ישראל. הנכם נדרשים לשלם מס הכנסה במהלך כל חייכם ובהתאם לשלם הפרשה עבור קרן הפנסיה, אך כאשר מגיעים לגמלאות ומסיימים לעבוד, השכל הישר אומר כי יש מקום להטבה של מס כדי לייצר חברה יותר שוויונית, וכמובן לקבל את החזר החסכונות הפנסיוניים שלכם בצורה של הכנסה חודשית שוטפת. בדרך כלל.
החזרי מס הכנסה לגמלאים -
בהמון מצבים תשלמו מס שבח או לחלופין מס הכנסה בלי ניכוי של הוצאות או בלי הענקה של כל מיני הקלות או פטורים אשר הנכם זכאים להם. הווה אומר – שילמתם מס הכנסה או מס שבח הרבה מעבר לנדרש. בהתאם לחוקים של המס אפשר למסור עד שש שנים שחלפו דוחות מתוקנים או דוחות להחזרי מס  ולדרוש חישוב מחדש וכן החזרי מס לגמלאים אשר שילמו ומסיבות שונות הרבה יותר מן הנדרש.
מצבים שכיחים עבור גמלאים אשר עשויים להעניק בידם את הזכות עבור החזרי מס -
1.     עבודה בכמה מקומות עבודה ביחד, בלי עריכה של תיאום מס.
2.     כאשר הנכם חדלים לעבוד במשך השנה – במידה וסיימתם לעבוד כעצמאיים או לחלופין כשכירים מפאת כל גורם במשך השנה, אפשר שוב לחשב את סך מס הכנסה אשר הורידו לכם מההכנסה שלכם, בשל כך כי חישוב של מס הכנסה הינו שנתי.
3.     פטור מתשלום של מס הכנסה בתום מחלה חמורה – במידה ועברתם שבץ מוחי או אירוע לבבי, אפשרי כי יוענק בידכם החזרי מס לגמלאים בשל עת ספציפית.
4.     שינוי סיטואציה במשפחה – היא לפעמים מקנה כל מיני הטבות במס.
5.     הקלות במס המגיעות לגמלאים בשל מס הכנסה שנוכה מהכנסות ריבית.
6.     מימון בני הזוג שלכם – במידה והנכם נדרשים לזון את בני הזוג שלכם, הנכם זכאים לנקודת זיכוי – הטבה למי שנישא בשנית בלבד.
7.     הטבה במס הכנסה לדמי שכירות אשר מוענקים מדירה ששימשה כמקום העיסוק שלכם לפני שיצאתם לגמלאות.
8.     החזרי מס לגמלאים מפאת תשלום עבור הוצאות רפואיות – במידה והנכם ממנים הוצאות בשל אשפוז סיעודי,יתכן כי יוענק בידכם זיכוי במס הכנסה.
9.     הטבה במס אל דמי שכירות שמוענקים מהשכרה של בית מגורים שלכם, לפני שעברתם לבית אבות.
בחינה של החזרי מס לגמלאים -
כדי שניתן יהיה לבחון במידה ומגיע לכם כי החזר מס מאת מס הכנסה, הנכם נדרשים להכין כל מיני טפסים – טופס 106, אשר מאגד בו את כל ההכנסות שלכם מכל מיני ניכויים והמשכורת שלכם, חוזים אשר מתייחסים לפעולות בחברה או בבית שלכם, היתר פרטי או לחלופין היתר רפואי, היתר של הפקדות לקופת גמל.
אנו בחברת אבסולוט יועצים נבצע עבורכם את איתור כל הטפסים הנדרשים לצורך מימוש החזרי המס המירביים המגיעים לכם!
 

 

החזרי מס - אבסולוט יועצים - לוגו


דוא"ל    
הנהלה:           absolute@backtax.co.il
השלמת טפסים:mazkira669@gmail.com
סניף ארצי
קבלת קהל בתיאום מראש בלבד:
דרך מנחם בגין 150, קומה 15, תל אביב

מועדי קבלת קהל:
ימים א'-ה',   בתאום מראש בלבד!

טלפונים:
מענה טלפוני בימים א - ה בשעות 8.00-18.00
מרכז שירות ארצי:
1-700-700-567
03-5222227
03-5270000        
מען למכתבים:
 

תא חלוקה 129 
דרך מנחם בגין 150 תל אביב 6492127

 
קישורים נוספים:

אתרים וקישורים מומלצים

מאמרים

החזרי מס
החזרי מס לשכירים
• החזרי מס לעצמאיים
       
 
אבסולוט יועצים
בע"מ  © כל הזכויות שמורות   •   הצהרת נגישות


 
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus