אבסולוט יועצים - חברה להחזרי מס לשכירים ולעצמאיים מוקד שירות ארצי: 1-700-700-567

החזרי מס לשכירים

החזר מס הכנסה לשכירים

מס הכנסה מוכן להחזיר לכם השכירים כסף. האם אתם זכאים לקבל החזרים ממס הכנסה?

הקריטריונים לזכאות להחזרי מס לשכירים הנם רבים ומגוונים אך יש לזכור כי, בסופו של דבר יש לבחון את הקריטריונים בהיבט האישי של השכיר/ה (ובן/בת זוגתו) ורק אז להחליט האם יש צורך או טעם בפנייה למס הכנסה ודרישה לקבלת החזרי מס.

באמור להלן ננסה להוביל אתכם השכירים שלב אחר שלב לצורך קבלת החלטה מיטבית:


1. האפשרות להגיש בקשה להחזרי מס לשכירים:החזרי מס לשכירים

   1.1 שכיר/ה או גמלאי/ת או כל אדם שאיננו חייב בהגשת דוח למס הכנסה יכולים לבקש החזרי לשכירים.
   1.2 במידה והמדובר בזוג נשוי - על שני בני הזוג לצרף מידע על כלל הכנסותיהם.
   1.3 זוג נשוי כאשר אחד מבני הזוג עצמאי והשני שכיר - לא ניתן להגיש בקשה להחזרי מס לשכירים
         רק לבן הזוג השכיר (היות וממילא הדוח השנתי המוגש ע"י בן הזוג העצמאי כולל את הכנסת בן
         הזוג השכיר). כן ניתן להגיש בקשה פרטנית להחזרי מס של בן הזוג השכיר, לתקופה שלפני
         נישואיו (בהנחה של שש שנות מס אחרונות בתוקף - ראה סעיף 1.4 להלן)
   1.4 ניתן להגיש בקשה להחזרי מס בעבור שש השנים האחרונות או חלקן, בלבד. .
   1.5 האפשרות להגיש בקשה להחזרי מס הכנסה לשכירים כשמה כן היא, אפשרות. יחד עם זאת וע"פ פקודת מס הכנסה, 
        הם הנכם שכירים ששכרכם החייב במס בשנה מסויימת הנו מעל התקרה השנתית שנקבעה, הנכם
        מחוייבים בהגשת דוח למס הכנסה, בכל מקרה, גם אם לא צפוי החזר מס.

2. מירב האפשרויות היכולות לזכות אתכם בהחזרי מס הכנסה:

   2.1 ראשית יש לוודא ששילמתם מס הכנסה. ניכויי מס הכנסה יכולים לכלול:
        2.1.1 מס הכנסה שנוכה ממשכורת - הנפוץ ביותר.
        2.1.2 מס הכנסה שנוכה מגמלה / פנסיה - עבור גמלאים.
        2.1.3 מס הכנסה שנוכה מפיצויי פרישה שהתקבלו
        2.1.4 מס הכנסה שנוכה מפדיונות של תגמולים מחברת ביטוח, סכומים חד פעמיים שהתקבלו 
                מקרן פנסיה, סכומים חד פעמיים אחרים מכל מקור שהוא.
        2.1.5 מס הכנסה שנוכה מסכומים חד פעמיים שקיבלתם.
        2.1.6 מס הכנסה שנוכה מרווחי הון על ניירות ערך סחירים בבורסה לניירות ערך ומריביות עם
                פקדונות ותכניות חסכון.
        2.1.7 מס הכנסה שנוכה מרווחי הון אחרים - למשל פדיון מניות שאינן נסחרות.
        2.1.8 תשלום מס שבח בגין מכירת נכס מקרקעין - למשל מכירת נכס שנתקבל בירושה, מכירת
                דירת מגורים ללא פטור ממס שבח.
        2.1.9 מס הכנסה שנוכה מעבודה נוספת של השכיר/ה או כתשלום נוסף עבור עבודת השכיר - 
                לדוגמא מתן הרצאות ע"י מורה/רופא, קבלת ימי מחלה מקרן פנסיה/ביטוח וכיו"ב.
        2.1.10 כל תשלום אחר שאיננו מוזכר לעיל ואשר נוכה ממנו מס הכנסה.

   2.2 לאחר שווידאנו כי שילמתם מס הכנסה, נסקור להלן את מירב האפשרויות שיכולות למקסם
         את החזרי מס הכנסה שלכם:
         2.2.1 עבודה בחלק מחודשי השנה בלבד - יש לשים להכנסות אפשריות מביטוח לאומי שהתקבלו
                 בתקופה בה לא עבדתם.
         2.2.2 תשלומים לקופת גמל / ביטוח חיים באופן פרטי - כאן נקבעו תקרות לזיכוי וניכוי אפשריים
                 הקשורות במבנה השכר וההטבות הסוציאליות שלכם מהמעביד.
         2.2.3 הפסדים שנוצרו מפעילות בניירות ערך סחירים.
         2.2.4 זיכויים מיוחדים שנקבעו בחקיקה:
                  2.2.4.1 נקודות זיכוי לחייל משוחרר -במשך 3 השנים הראשונות לשחרור
                  2.2.4.2 נקודות זיכוי בעבור ילד/ה לקוי למידה או ליקוי התפתחותי.
                  2.2.4.3 נקודת זיכוי לאישה לא עובדת - בתוקף לגמלאים או עד שנת 2004 בלבד.
                  2.2.4.4 נקודת זיכוי לגרוש המשלם מזונות.
         2.2.5 אפשרות לפריסת הכנסות, פריסת פיצויי פרישה וכיו"ב - מחייב הגשת דוחות למס הכנסה
                  לכל שנות הפריסה.
         2.2.6 אפשרויות לתכנוני מס פנימיים בתוך התא המשפחתי.
         2.2.7 דרישה כהוצאה תשלומי הוצאות השתלמות מקצועית, תשלומי שכר טרחה מקצועי לצורך
                 טיפול בענייני מס הכנסה והגשת דוחות, תשלומי הוצאות הכרוכות בייצור הכנסה.

3. לסיכום:

קיימות אפשרויות רבות שיכולות למקסם החזרי מס הכנסה לשכירים שלכם. במעמד זה אנו מדגישים כי כל האמור לעיל הנו מידע כללי בלבד בנושא החזר מס הכנסה לשכירים וכמובן שיש לבחון את המידע הנ"ל בתשומת לב אישית לכם ולהכנסותיכם האישיות מכל מקורות ההכנסה האפשריות.

אנו ממליצים בזאת כי תמיד עדיף לפנות לאיש מקצוע הבקיא בתחום החזרי מס הכנסה לשכירים לפני פנייה ודרישה לקבלת החזרי מס ממס הכנסה. בל נא נשכח כי התשלום לאיש מקצוע שכזה הנו הוצאה מוכרת לשכיר (מעוגן בפקודת מס הכנסה) שיכולה לזכות אתכם בהחזר מס חלקי בשנה הבאה בה תבקשו החזרי מס לשכירים.

החזרי מס הכנסה לשכירים
 
לפעמים, קורים מצבים אשר בהם ינוכו מההכנסה שלכם ניכויי מס יותר רבים מאשר עליכם לשלם בהתאם לחוק. הגורם לזאת הינו שבזמן של חישוב של מס במשך השנה, לא לוקחים בחשבון כל מיני פרמטרים אשר משפיעים על חישוב של מס.

הגובה של מס הכנסה אשר אותו עליכם לשלם, יחושב על פי בסיס שנתי, הווה אומר – בהתאם לסכום של השכר שלכם במהלך שנת המס. אך הלכה למעשה, ינוכה מההכנסה שלכם מס הכנסה כל חודש על ידי תלוש של שכר. הסך החודשי אשר ינוכה במס הכנסה כל חודש מכונה ניכוי במקור והוא מושתת על הנחה של חישוב בהיבט של השכר השנתי שלכם. בשל כך כי רק בתום שנת המס אפשר לדעת ספציפית מה היה השכר השנתי, אפשר כי ייווצרו הבדלים בין הסך הספציפי שהיה עליכם לשלם למס הכנסה אל מול הסך אשר נוכה ממנו במשל השנה ואשר הושתת על הנחה של שכר. עצמאי ישלם במשך השנה מקדמה, אשר מושתתת גם היא על הנחה של שכר שנתי. במידה ובהתאם לגמר החישוב בשלהי שנת המס, יתברר כי הסך אשר שילמתם רב ממה שנדרש עליכם לשלם, תהיו זכאים להענקה של החזר מס.
פרוצדורה של מימוש הזכויות שלכם –
הגשה של דרישה להחזר מס –
·       אפשר לדרוש החזר מס רק בגמר שנת המס ועד לשש שנים מגמר שנת המס שאליה נדרש החזר של מס.
·       עליכם להוסיף מסמך טופס 106. היתר הל הקלה הוענק לכם מידי המעביד שלכם כמו כן, היתרים אקטואליים, אשר מורים על הזכאות שלכם להקלה. היתר על מקום מגורים אשר מזכה בזיכוי של מס, תשלום לקופת גמל, סיטואציה של בריאות או לחלופין של משפחתית אישי .
·       באם הנכם שכירים והנכם מבקשים החזרי מס לשכירים, עליכם למלא מסמך טופס 135 ותוסיפו טפסים אקטואליים רלבנטיים.
·       את דרישה של החזרי מס מוסרים בידי לשכת פקיד שומה, אשר אליו אתם שייכים. אי אפשרות למסור דרישה עבור החזר של מס על ידי רשת האינטרנט.
מצבים שאפשרי בהם ניכוי של מס הכנסה על סך יותר מן הנדרש –
·       באם נולד לכם ילד במשך שנת המס, מצב זה מזכה גם את האמא וגם את האבא בעוד נקודות של זיכוי וטרם הספקתם לעדכן הודות זאת את המעביד שלכם במשך שנת המס, כמו לדוגמה – באם יצאתן לחופשת לידה ושבתן למקום העבודה רק בשנת המס הבאה, בשל כך לא הוענקו בידכן נקודות זיכוי במשך שנת המס.
·       במידה והנכם מועסקים בכמה מקומות ולא ביצעתם תיאום של מס. במצב הלה ינוכה מההכנסה שלכם סך של מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכי גבוהות. בתום שנת המס, כשאפשר לחשב בצורה וודאית את גובה השכר השנתי שלכם, אפשר לערוך גמר של חישוב של סך סכום המס שעליכם לשלם.
לכן מומלץ מאוד לבצע חישוב שנתי של הנתונים, ואם על סמך החישוב, שיבוצע על ידי איש מקצוע מוסמך יתגלה כי שילמתם מס הכנסה גבוה מהנדרש, יש לפנות בבקשה להחזרי מס ממס הכנסה.
 

 

לקוחות אבסולוט יועצים נהנים משירות מלא הכולל השלמת הטפסים החסרים לבדיקת החזר מס הכנסה לשכירים.
ליווי התיק ע"י רואה חשבון צמוד! תשלום עמלה על בסיס החזרים בלבד

 
החזרי מס - אבסולוט יועצים - לוגו


דוא"ל    
הנהלה:           absolute@backtax.co.il
השלמת טפסים:mazkira669@gmail.com
סניף ארצי
קבלת קהל בתיאום מראש בלבד:
דרך מנחם בגין 150, קומה 15, תל אביב

מועדי קבלת קהל:
ימים א'-ה',   בתאום מראש בלבד!

טלפונים:
מענה טלפוני בימים א - ה בשעות 8.00-18.00
מרכז שירות ארצי:
1-700-700-567
03-5222227
03-5270000        
מען למכתבים:
 

תא חלוקה 129 
דרך מנחם בגין 150 תל אביב 6492127

 
קישורים נוספים:

אתרים וקישורים מומלצים

מאמרים

החזרי מס
החזרי מס לשכירים
• החזרי מס לעצמאיים
       
 
אבסולוט יועצים
בע"מ  © כל הזכויות שמורות   •   הצהרת נגישות


 
הקמת אתרים  הקמת אתרים • גיל דור • Webfocus